22 tháng 3, 2007

BẠN CHU PHAN HẢI HÀ ĐƯỢC GIỚI THIỆU RA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII

Theo Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, qua hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Hải Dương có 17 ứng cử viên đại biểu Quốc hội  ( 14 người được giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử).
Trong số những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, có bạn Chu Phan Hải Hà, cựu học sinh lớp A Hồng Quang (1981-1984). Bạn Hà hiện là giáo viên, trưởng ban nữ công trường THPT Hồng Quang.
Theo cơ cấu, kỳ này tỉnh Hải Dương có một đại biểu Quốc hội là giáo viên. Cùng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội lần này, ngoài bạn Hà còn có 2 giáo viên nữa. Một người ở trường THPT Chí Linh, một người ở trường THPT Nguyễn Trãi ( Nga Tuyết, ở gần nhà Sơn Vận).
Hãy chúc mừng và cổ vũ cho bạn Hà nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét