11 tháng 9, 2007

ĐÃ CÓ DANH SÁCH LỚP A ĐẦY ĐỦ


Với sự giúp đỡ của bạn Chu Phan Hải Hà, Ban liên lạc đã bổ sung đầy đủ danh sách lớp A . Năm lớp 12, lớp ta có tổng số 49 bạn, gồm 22 bạn nữ, 27 bạn nam. Người nhiều tuổi nhất là bạn Nguyễn Thị Đính (sinh ngày 26-4-1966). Người ít tuổi nhất là bạn Đỗ Lãm Thuý (sinh ngày 9-9-1968). Có 3 bạn sinh cùng ngày 24-6-1967 là Đoàn Đức Vinh và 2 chị em Nguyễn Bích Hường, Nguyễn Bích Thuỷ.
Trong danh sách, thông tin về nhiều bạn còn chưa đầy đủ. Và mới chỉ có 2 bạn đã học lớp A nhưng năm cuối chuyển sang lớp khác là Nguyễn Mậu Long và  Vũ Anh Văn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét