20 tháng 11, 2007

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

Tụ tập ở nhà Hà (khi đó chưa hói) mùa xuân năm Giáp Tuất 1994. Dũng rất nhớ ngày này  

Đi Đền Cao sau Tết Ất Hợi 1995. Từ chuyến đi này Dũng bắt đầu tán Hoa

Đi chùa Thanh Mai Tết Đinh Sửu 1997. Chụp ảnh cùng chủ nhà gửi ô tô dưới núi.

Thăm nhà Hưng Mao tháng 11-2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét