30 tháng 9, 2006

HỌP LỚP NĂM 2004

Cuộc họp được tổ chức tại Nhà hàng Đồng Xanh ( TP Hải Dương) ngày 1.5.2004, nhân kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp THPT. Đây là cuộc họp có đông bạn tham dự nhất. Cuộc họp đã nhất trí thông qua Quy ước hoạt động của tập thể cựu học sinh lớp A và tập hợp thông tin về từng bạn. Từ sau cuộc họp này, hoạt động của cựu học sinh lớp A bắt đầu đi vào quy củ.
Các bạn dự họp lớp năm 2004
Khai thông tin về mình và gia đình
Thảo luận thông qua Quy ước của lớp và bầu Ban liên lạc. Chức Trưởng Ban liên lạc được chuyển từ Hà Hói sang Bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét