14 tháng 6, 2009

HỌP LỚP NĂM 2009

Đây là cuộc họp kỷ niệm 25 năm ngày tốt nghiệp THPT. Cuộc họp bắt đầu tại Tòa soạn Báo Hải Dương ngày 13-6-2009. Sau khi thống nhất các nội dung và bầu Ban liên lạc nhiệm kỳ 2009-2014, cả lớp lên xe đi ăn rươi ở Tứ Kỳ rồi xuống Tiên Lãng tắm bùn. Mãi tới chiều tối cuộc họp mới kết thúc.
Phần họp diễn ra rôm rả ở Tòa soạn Báo Hải Dương
Trước tiền sảnh Tòa soạn Báo Hải Dương
Lên xe là cười
Bạn Hải xuống muộn

Trưởng Ban liên lạc mới đi chúc rượu
Sự gắn bó giữa doanh nghiệp và ngân hàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét