13 tháng 12, 2009

CÁC BẠN LỚP A

                              (Phỏng bài "Cây gậy Trường sơn")
Các bạn lớp A luyện sức thật dẻo dai
Mỗi khi vô bàn là mỗi thằng một chai
Dù cho thanh niên hàm râu chưa mọc
Dù cho cụ già thì bạc tóc răng long
Rượu rót ra là ta cạn chén
Lời nói huyên thuyên thêm chỉ mất thời gian
Chúc sức khoẻ là ta cứ trăm phần trăm
Nào anh em ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét