25 tháng 12, 2009

ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CUNG CẤP ĐỊA CHỈ E-MAIL


Trao đổi qua e-mail hiện đã phổ biến. Nhờ sự tiện lợi, e-mail sẽ ngày càng phổ biến. Trong tương lai không xa, có lẽ giấy mời họp lớp sẽ được Ban liên lạc gửi cho các bạn qua con đường này.
Nhiều bạn trong lớp đã có địa chỉ e-mail, nhưng Ban liên lạc và các bạn khác chưa biết, nên nhiều khi muốn gửi cho nhau một cái thiệp mừng, một thông báo... cũng khó. Chính vì thế, đề nghị các bạn thông báo cho Ban liên lạc địa chỉ e-mail của mình, để chúng tôi cập nhật thông tin danh sách lớp (thông báo bằng cách nhấn vào mục Góp ý ngay trên đầu tin này).Tất nhiên, nếu các thông tin của bạn trong mục Danh sách lớp nếu có thay đổi, cũng nhớ thông báo kịp thời để Ban liên lạc bổ sung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét