5 tháng 12, 2009

HÒ KÉO PHÁO

Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào
Hai ba này
Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé
Hai ba này
Dốc núi cao cao
Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi
Hai ba này
Vực sâu thăm thẳm
Vực nào sâu bằng cái chỗ này
Vực nào sâu bằng cái chỗ này.

Sắp sáng rồi, đồng chí pháo binh ơi
Anh em ta đã mệt lắm rồi
Hò dô ta rút ra từ từ
Rồi đến mai chúng ta lại vào
Hai ba này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét