3 tháng 12, 2009

ĐỊCH VÀ TA

Bạn Tuyến chuẩn bị lấy vợ, tớ sưu tầm bài hát này (nhại theo bài " Huyền thoại mẹ") để nhắc nhở Tuyến:

                                                              Vợ là địch, bồ là ta
                                                   Nằm trong lòng địch luôn hướng về ta
                                                 Chiến tranh xảy ra thì theo ta đánh địch

Đêm trong màn nằm nhớ rượu
Buộc hai cẳng cũng phải đi
Dù vợ có la chi, ta quyết đi cho bằng được
Ai cản ngăn cũng mặc
Vợ là vợ, mà ta là ta

Ai trong đời chẳng uống rượu, vì rượu quý hơn cơm
Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
Ta phải đi uống rượu
Mà rượu là rượu, cơm là cơm

Ai trong đời chẳng lấy vợ
Vợ là nợ, là oan gia
Vợ mà nó kêu la, thôi thì ta cũng sợ
Ta phải tôn trọng vợ
Mà vợ là vợ, ta là ta

Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
Bọn nhậu Mỹ nó vô
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
Ta cụng ly với địch
Mà địch là địch, ta là ta

1 nhận xét:

  1. Không hiểu tác giả bài trên đã thấy "oan gia" chưa nhỉ ? Không thấy các bạn gái trong lớp có ý kiến gì nhể ???

    Viết bởi Vũ Đức Chiến 04 Dec 2009, 12:04

    Trả lờiXóa