15 tháng 9, 2006

HỌP LỚP NĂM 2001

Cuộc họp diễn ra ngày 2.9.2001, tại Nhà hàng Hoàng Kựa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét