4 tháng 5, 2011

HÀNH TRÌNH 50 MÙA HOA PHƯỢNG NỞ

Mời các bạn xem bộ phim tài liệu về 50 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Hồng Quang.

Phần 1


Phần 2

2 nhận xét: